Tarieven & Vergoedingen

1e consult

120,-
  • Intake en behandelplan
  • Levend bloed analyse
  • Oogdiagnose

vervolgconsult

85,-
  • Bespreken behandeling
  • Levend bloed analyse
  • Oogdiagnose indien nodig

acuut consult

40,-
  • Bij acute klacht
  • Kort consult
  • Herhaalrecept

Ik ben aangesloten bij de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG). Dit is een beroepsorganisatie voor natuurgeneeskundige zorgverleners en therapeuten. De VBAG heeft als doel de diverse alternatieve therapieën en werkvormen (zoals massagetherapie en acupunctuur) samen te voegen onder de noemer natuurgeneeskunde. Ook heeft zij als doel de professionalisering van deze beroepsgroep te vergroten.

Een therapeut aangesloten bij de VBAG, oftewel een natuurgeneeskundig therapeut heeft een hbo-opleiding en volgt jaarlijks cursussen om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Zo weet u zeker dat u in goede handen bent.

Via de volgende link kunt u nagaan of en hoeveel van mijn behandeling vergoed wordt; 
https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/natuurgeneeskunde

Houdt u er rekening mee dat alleen volledige natuurgeneeskundige consulten in aanmerking komen voor vergoeding. Alleen een bloedanalyse of alleen een oogdiagnose wordt los niet vergoedt.

Via het VBAG ben ik aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie en val ik onder het klacht- en tuchtrecht van het TCZ. In het contact met mijn clienten gelden de bepalingen, beroepscode en klachtenregeling van de VBAG, RBCZ/TCZ.

V.B.A.G. licentienr.: 22111005

RBCZ
Zoals hierboven gemeld ben ik ook aangesloten bij de RCBZ en TCZ. Dit zijn overkoepelende brancheorganisaties.

RBCZ reg. nr. : 220175R

Klacht- en tuchtrecht

Als betrokken therapeut doe ik er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden.

Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop u door mij behandeld bent. Ik hoor dit dan graag van u. Een goed gesprek kan een hoop oplossen.

Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de (onafhankelijke) klachtfunctionaris van de VBAG de beroepsorganisatie waarbij ik ben aangesloten. Zodra de klachtfunctionaris uw klacht heeft ontvangen, informeert deze u over de verdere procedure.

Voor klachten over de tuchtnormen kunt u zich wenden tot de TCZ

Via onderstaande links kunt u hierover meer informatie vinden:
VBAG: meld een klacht
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire RBCZ: een klacht indienen
Als Registertherapeut BCZ ben ik onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ) : informatie u heeft een klacht

 
Scroll naar top