PrivacyverklaringPraktijk voor Natuurgeneeswijzen, oogdiagnostiek en levend bloed analyse gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als je gebruik maakt van diensten van Praktijk voor Natuurgeneeswijzen, oogdiagnostiek en levend bloed analyse dan zijn er gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de therapeut of via de mail.

 

Denk hierbij aan:

▪ Naam

▪ Geboortedatum

▪ Adresgegevens

▪ BSN

▪ Telefoonnummer / mobiel nummer

▪ Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)

▪ E-mailadres

▪ Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 

Waarom is dat nodig?

Praktijk voor Natuurgeneeswijzen, oogdiagnostiek en levend bloed analyse heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk advies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat gebeurt alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Na het inplannen van een intake consult word je gevraagd om een digitale vragenlijst in te vullen, deze dient voor de anamnese. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Praktijk voor Natuurgeneeswijzen, oogdiagnostiek en levend bloed analyse een dossier aanlegt waarin bovenstaande gegevens worden opgenomen.

 

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

 

Praktijk voor Natuurgeneeswijzen, oogdiagnostiek en levend bloed analyse Olga Lindhout

Duinvoet 37

8242RA  Lelystad

Tel: 0320-795509

KvK: 51942038

 

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Praktijk voor Natuurgeneeswijzen, oogdiagnostiek en levend bloed analyse jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de behandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

 

Delen met anderen

Praktijk voor Natuurgeneeswijzen, oogdiagnostiek en levend bloed analyse zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden.

 

Praktijk voor Natuurgeneeswijzen, oogdiagnostiek en levend bloed analyse zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Praktijk voor Natuurgeneeswijzen, oogdiagnostiek en levend bloed analyse een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Praktijk voor Natuurgeneeswijzen, oogdiagnostiek en levend bloed analyse blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@olgalindhout.nl  Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging

Praktijk voor Natuurgeneeswijzen, oogdiagnostiek en levend bloed analyse neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op via 0320-795509 of via info@olgalindhout.nl .

 

AVG

Praktijk voor Natuurgeneeswijzen, oogdiagnostiek en levend bloed analyse voldoet aan de wettelijk gestelde praktische AVG eisen.

 

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Praktijk voor Natuurgeneeswijzen, oogdiagnostiek en levend bloed analyse kun je contact opnemen met de privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via info@olgalindhout.nl Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Scroll naar top