Privacyverklaring

Praktijk voor Natuurgeneeswijzen, oogdiagnostiek en levend bloed analyse gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als je gebruik maakt van diensten van Praktijk voor Natuurgeneeswijzen, oogdiagnostiek en levend bloed analyse dan zijn er gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de therapeut of via de mail.

Denk hierbij aan:

▪ Naam

▪ Geboortedatum

▪ Adresgegevens

▪ Telefoonnummer / mobiel nummer

▪ Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)

▪ E-mailadres

▪ Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Praktijk voor Natuurgeneeswijzen, oogdiagnostiek en levend bloed analyse heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk advies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat gebeurt alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Cookieverklaring

Cookies: welke cookies worden gebruikt;
a: Functionele cookies: technisch noodzakelijke cookies, die ervoor zorgen dat de website goed werkt. Zonder deze cookies zouden bepaalde essentiële functies van de website niet werken of niet voor de bezoeker bewaard worden. 

b:Analytische cookies: Cookies die gebruikt worden om het functioneren van de website bij te houden en om inzicht te krijgen in hoe vaak en op welke wijze bepaalde onderdelen van de website gelezen worden. Hierdoor kunnen de website en de communicatie middels de website verbeterd worden.

c: Tracking cookies: Cookies die het surfgedrag van de bezoeker op de website bijhouden. 

Voor het gebruik van bepaalde cookies heeft de website toestemming nodig van de bezoeker; dit gebeurt door middel van de cookiebanner. Hier kan geselecteerd worden voor het gebruik van wel of geen cookies. Voor de cookies waarvoor geen toestemming wordt gegeven, zullen vervolgens niet worden geplaatst bij het bezoek aan de website. Bij het weigeren van toestemming voor het plaatsen van cookies, kunnen de website of bepaalde functies van de website mogelijk minder goed functioneren. 

Eerdere cookie toestemming kan weer verwijderd worden in de browserinstellingen. 

Bewaartermijn cookies: De cookies worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor de cookie geplaatst is. Sommige cookies zijn sessie gebonden, wat inhoudt dat na afloop van het bezoek aan de website, de cookie verwijderd wordt. Andere cookies hebben een bepaalde bewaartermijn, variërend van een aantal uur tot een onbepaalde termijn, maar nooit langer dan noodzakelijk. 

De bewaartermijn per cookie kan worden nagegaan in het volledige overzicht van de cookies waar de website gebruik van maakt. 

Met het plaatsen van bepaalde cookies worden ook persoonsgegevens van de bezoeker van de website verzameld. Voor meer informatie hierover zie de rest van de privacyverklaring.  

Praktijk voor Natuurgeneeswijzen, oogdiagnostiek en levend bloed analyse Olga Lindhout

Duinvoet 37

8242RA  Lelystad

Tel: 0320-795509

KvK: 51942038

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Praktijk voor Natuurgeneeswijzen, oogdiagnostiek en levend bloed analyse jouw persoonsgegevens 20 jaar na beëindiging van de behandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Praktijk voor Natuurgeneeswijzen, oogdiagnostiek en levend bloed analyse zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden.

Praktijk voor Natuurgeneeswijzen, oogdiagnostiek en levend bloed analyse zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Praktijk voor Natuurgeneeswijzen, oogdiagnostiek en levend bloed analyse een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Praktijk voor Natuurgeneeswijzen, oogdiagnostiek en levend bloed analyse blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@olgalindhout.nl  Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Praktijk voor Natuurgeneeswijzen, oogdiagnostiek en levend bloed analyse neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op via 0320-795509 of via info@olgalindhout.nl .

AVG

Praktijk voor Natuurgeneeswijzen, oogdiagnostiek en levend bloed analyse voldoet aan de wettelijk gestelde praktische AVG eisen.

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Praktijk voor Natuurgeneeswijzen, oogdiagnostiek en levend bloed analyse kun je contact opnemen met de privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via info@olgalindhout.nl Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Scroll naar top